Senaste Foruminlägg

hjälp
Jontis (2/6 11:54)
Ansökan
berky (16/5 02:33)
Förslag på regel
wafflan (14/5 22:22)
pay2win
KAKAN (9/5 01:24)
Bannad för Duplicate accou..
nmrka (5/4 21:54)
förslag på regel JB
Axolyd (28/3 13:29)
Är ghost ban i 2 dagar tyc..
noobrezz (12/1 15:15)
Permbannad - duplicate acco..
Kaneki (9/1 23:57)
bli bannad för en bind per..
wafflan (28/12 00:48)
Det är bra admins
(17/11 17:56)


Jailbreak Regler

Dessa regler är specifika för våran Jailbreak, utöver dessa gäller även allmänna regler


ALLMÄNT


§1.1 Commanders order skall följas av både T och CT, följer T inte commands är det varningsskott som gäller, respektive eventuell slay för CT

§1.2 Commanders order gäller till och med det att nytt command har blivit givna, nya commands går alltid över nya såvidare regler för aktuell lek inte säger annorlunda

§1.3 Vid fall att commander avgår eller dör gäller dess commands fortfarande i 10 sekunder ifall inga nya commands givits

§1.4 Det är alltid restricted freeday första rundan. Utöver det får restricted freeday endast äga rum om CT inte öppnar cellarna i tid. Alla terrorister räknas per automatik som rebeller vid 10.00.

§1.5 Portal-camping är strikt förbjudet, undantag endast vid försvar från portal-camping; detta gäller endast då annan person skjutit mot dig först

§1.6 Du får inte säga vart lagkamrater är (ghosting) ifall de gömmer sig, är rebell, letar efter rebell eller liknande; det är endast personen själv som får säga vart denne är alternativt godkänna att du säger detta. Du får inte heller säga vart du är ifall fientliga vet att du är på samma ställe som flera andra, du kan t.ex inte säga att du gömmer dig med någon på hide’n’seek och sen säga vart du är då du även indirekt avslöjar din lagkamrats position

§1.7 Allmän spelförstörelse är absolut inte tillåtet, detta kan vara ghosting, team-killing, mic-spam och liknande. Vi förutser att du använder dig av sunt förnuft

§1.8 Du får, oavsett lag, inte campa under utsträckt tid. Undantag för T vid lekar som hide’n’seek

§1.9 Stör inte medans commander talar, detta gäller både CT samt T och kan komma att leda till mute

§1.10 Att kniva/öppna en secret/vent räknas som en rebell-aktivitet och den T som utför detta är då alltså en rebell


T-SPECIFIKA REGLER


§2.1 T räknas per automatik som rebell genom att bryta från commands med tydlig utsträckning, vara i vent/secret, skada CT, eller bära vapen (T skall dock få en chans att droppa vapnet om personen inte har skjutit, siktat mot CT eller tagit vapnet från Armory)

§2.2 T har rätt till att kniva CT ifall respektive CT vistas inom kniv-radie, bestämd mötesplats eller på vägen till bestämd mötesplats. Detta räknas som bait och T räknas i dessa fall inte som rebell

§2.3 Ts får alltid ta Last Request, förutsatt att de har avklarat aktuell lek eller inte är rebell, undantag om du väljer rebell.

§2.4 Om du väljer att ta rebell som LR får du endast använda de vapen som du blir given samt inte använda dig av medic eller armor-refills. Råkar du ta upp annat vapen får behålla det men inte använda det

§2.5 Om T öppnar cellar före CT genom att tex kasta en molotov blir det automatiskt cell day. T som öppnat cell blir per automatik rebell direkt.


CT-SPECIFIKA REGLER


§3.1 Som CT måste du ha en välfungerande och tydlig mikrofon samt vara redo att ta commands när som helst. Kan du inte dessa regler väl nog eller beter dig dåligt kan du bli ombedd att byta lag

§3.2 CT får inte vistas i cellar, vents eller secrets innan 13.00. Undantag vid lekar som hide’n’seek

§3.3 Commander bör försöka använda sig utav mappen, används för många lekar som kräver uppsamling i isolering, bur eller liknande lär du bli ombedd att använda mappen

§3.4 Du får som commander inte komma på egna lekar, det är endast de lekar som står i regler som gäller. Undantag endast ifall admin ger tillåtelse, tillåtelse gäller dock endast tillfälligt

§3.5 Varningsskott får endast ges ut med 4 sekunders väntetid. Dessa får inte ges med vapen som Deagle, Shotgun, AWP eller liknande utan bör endast ge ungefär 20 HP skada. Det är rekommenderat att använda USP, M4A1-S eller liknande och skjuta under midjan

§3.6 När du kört en lek måste du vänta 3 rundor före du kan göra samma lek. Försök oavsett att inte överanvända samma lek flertal gånger utan håll det varierat

§3.7 Commander får inte ge commands som garanterar att alla T kommer dö. Alla lekar bör vara utförbara och förklaras tydligt

§3.8 CT får inte döda AFK innan 13.50, vi föredrar att AFK spelare blir automatiskt kickade

§3.9 Granater får inte användas emot rebeller ifall icke-rebeller kan ta skada

§3.10 CT måste ha öppnat cellar med commands vid 14.00, i annat fall blir det restricted freeday

§3.11 Du får aldrig droppa vapen till T oavsett om det har ammo eller ej (Gunplant)

§3.12 Som commander får du aldrig blockera av T från en enstaka cell

§3.13 Skall du köra lekar som utgår från att CTs röstar (matlek, jb-lek och liknande), behöver du även ha med åtminstonde en "fakta"-baserad lek (50/50, frågesport och liknande)

§3.14 Commands som resulterar i direkta varningsskott skall alltid påbörjas med nedräkning alternativt tidsram på minst 3 sekunder, samt vid förflyttning av terrorister måste commander ge en godtycklig tid för att de ska kunna uppfatta samt hinna till nya platsen

§3.15 Du får som CT inte vistas på ställen som har direkt insyn till cell utan att vara genom cellfönster, cellgaller eller liknande, detta räknas trots utanför cell än som cell-area. Ett tydligt exempel på otillåten plats är bakre sidan av tak på mapp "clouds"

§3.16 Samlingslekar som tex 50/50, frågesport och liknande får inte köras om fler än 12 Ts är vid liv

§3.17 Commandern äger inte rätten att benämna någon som rebell utan att personen i sig har rebellat. Att säga "Hoppar ni så är ni rebeller " eller "Går ni utanför isoleringen så är ni rebeller" är två exempel på vad commandern inte får göra.

§3.18 Du som CT får inte lov att campa armory.

§3.19 Som commander måste du förbereda alla Ts på eventuell lek då alla ska ha lika stor chans. Alla Ts måste samlas på samma plats och en nedräkning på 3 sekunder måste ske innan lek, eventuell annan förberedelse så som t.ex. "Börja på mitt AWP-skott" . Det är alltså inte okej som commander att säga "hard climb en vinnare börja nu".

§3.20 CTs får inte använda secrets som ger dem fördel. Exempel på detta är speedboosts, HP-boost och one ways.

§3.21 Du får som commander låta rymmande Ts komma tillbaka, undantag om de dödat en CT.

LEKAR


Du aktiverar last request genom att skriva !lr, days som war, hns och liknande aktiveras genom !days och kan endast aktiveras av commander och admins. !OBS! DET MÅSTE GÅ MINST 5 RUNDOR MELLAN VARJE "DAYS"

§4.1 Last Request

Kan aktiveras endast när det levar 2 eller färre T. Det är alltid T som bestämmer regler, dock måste båda parter godkänna reglerna så de bör vara rättvisa. Man får ej fuska under last request utan det är standard-regler för respektive lekar som gäller utöver de regler som T gett

§4.2 War Day

Under en war day skall T och CT döda varandra där det laget som överlever vinner, alla måste delta aktivt. CTs får inte vistas i secrets/vents under hela rundan. Finns det ett rum dedikerat för war skall detta användas samt att om det finns vapen i rummet skall endast dessa användas. Ifall war day room saknas så är det commander som bestämmer plats och endast vapen från warday menyn är tillåtna. CT får endast göra motstånd när det väl är på bestämd plats. Bestämd plats ska vara rättvis.

 


§4.3 Hide’n’Seek

Denna lek går ut på att T ska gömma sig och CT ska leta upp och döda T, medans dessa T gömmer sig ska CT stanna i armory. Ifall CT vistas utanför armory innan nedräkningen är klar får T kniva denne CT utan motstånd.

(WH-granater får inte användas under denna lek.)

§4.4 Restricted Freeday

Under en restricted freeday får T leka fritt, dock gäller fortfarande regler kring rebell-aktiviteter och CT får i sånt fall rätten att döda. CT får bestämma avstånd, dock kan CT inte tvinga en T att gå bort från en plats de redan gått till

§4.5 Cell Day

På en cell day måste T stanna i cellar, vistas man mer än 50% utanför sin cell har CT rätten att döda denna T. Hinner denna T dock in i en cell igen så är den säker igen. Cell day får inte köras efter T fått commands att gå ut ur cellar, ifall cell day är aktiv måste den avbrytas med nya commands vid 13.30, annars är det restricted freeday per automatik

§4.6 Simon Säger

Under Simon säger skall commander utse sig själv som Simon genom att säga “Simon säger att det är jag som är Simon” eller liknande. Därefter måste alla commands påbörjas med “Simon säger… “ och avslutas med en nedräkning av åtminstone 3 sekunder där T får tid att agera. Att göra några andra commands under dessa tre sekunder, som att tex springa när commandern bad T krypa, är inte tillåtet och kommer leda till att T dör. Ett exempel av ett Simon-command kan vara “Simon säger hoppa och fortsätt hoppa inom 3… 2… 1... 0”. Ifall commander säger ett command utan att följa dessa regler och en T följer detta command räknas den T som rebell. Commandern måste vara tydlig med sina Simon commands, att försöka lura genom att säga ord lik Simon säger som tex Simon seglar är inte tillåtet. Simon säger räknas in som special day och gäller därför hela rundan.

§4.7 Evil Simon Säger

Denna lek följer samma regler som Simon säger med skillnaden att “Simon säger” skall bytas ut mot “Evil Simon säger”. Sedan dör man endast ifall man gör commands felaktigt eller ifall man agerade sist. Du får inte luras under Evil Simon och du får inte heller transportera T under denna lek. Man får endast köra Evil Simon tills det är två kvar.

§4.8 Drunken Simon Säger

Liknande Evil Simon följer denna samma regler som Simon säger, dock bör du byta “Simon säger” till “Drunken Simon säger”. Sedan räknas man inte som rebell ifall man gör fel, utan i detta fall skall den T som gjorde command rätt först få välja 1-3 T (beroende på vilket antal commander suttit) som skall dö. Du får inte luras under Drunken Simon och du får inte heller transportera T under denna lek. Man får endast köra Drunken Simon tills det är två kvar. Commander måste vara kreativ vid denna lek. Om Ts ska skriva i textchatt så ska det inte användas vanliga/enkla ord som till exempel "Drunken Simon Säger skriv hej123 i chatten".

§4.9 Shagge

Denna lek går ut på att commander skall ställa simpla, ja/nej-frågor till en T, dock räknas denna T som rebell ifall hen svarar med ett ja, nej, kanske, synonymer till någon av dessa eller säger dessa på annat språk. Detta gäller även ifall T tvekar eller upprepar tidigare svar. Får endast köras då det lever 15 eller mindre T

§4.10 Vem Vet Mest

Under vem vet mest ställer commander en fråga till alla T, den som svarar rätt först i text-chat får välja 1-3 T (beroende på vilket antal commander suttit) som skall dö. Frågor skall vara rättvisa och inte vara t.ex personliga

§4.11 Matleken

Liknande Shagge skall commander under matleken dra ut en T och be denna nämna en maträtt. Därefter skall levande CT skriva privat i text-chat ja eller nej baserat på ifall de gillar maträtten eller inte. Majoriteten av röster bestämmer ifall T får gå vidare eller inte. Ifall det inte finns en majoritet bland röster så är det commander som bestämmer.

§4.12 Skämtleken

Skämtleken följer samma regler som matleken, dock skall T istället för att nämna en maträtt säga ett skämt. Resterande regler är densamma.

§4.13 Idol

Idol följer på samma sätt som skämtleken samma regler som matleken, dock skall T istället för att nämna en maträtt visa på en talang, sjunga eller liknande. Resterande regler är densamma.

§4.14 Gravity Freeday

Gravity freeday följer samma regler som restricted freeday, dock är det lägre gravity

§4.15 Freeze Tag

Kan endast startas utav admins för tillfället. Under freeze tag skall T undvika CT medans CT skall försöka kniva T, då en T blivit knivad kommer denna frysas på plats och endast kunna röra sig igen ifall en lagkamrat knivar en. CT får endast använda sig utav kniv, inga vapen eller granater. Freeze tag får endast köras inom en mindre bestämd plats och då måste alla aktivt vara med i leken, man får inte gömma sig eller vistas i secrets, oavsett lag.

§4.16 Odd One

Får endast köras då det är 3 T kvar. Under odd one ställer sig levande T i en triangel, därefter skall T kolla bort från varande och kolla på en valfri T endast när commander säger “Odd one”. Den T som har flest blickar på sig kommer dö alternativt få en gåva baserat på vad commander bestämt vid lekens början, denna gåva kan man antingen godkänna eller ge bort; Gåvan får endast ges bort en gång. En gåva kan t.ex vara “Välj en T som skall dö”, denna gåva skall vara bestämd vid lekens början och stå i ct-chat.   

§4.17 Raggningsleken

Denna leken går ut på att commandern väljer en T åt gången som ska säga en raggningsreplik. Replikerna får inte vara riktad till någon sålänge inte personen i fråga har godkänt detta. Efter att man har sagt sin raggingsreplik ska övriga CTs rösta, majoriteten vinner. (Commander har veto vid lika många ja som nej) Alla raggningsrepliker ska följa serverns övriga regler dvs, inga påhopp, rasism osv. Leken får endast köras när det är 15 eller mindre som lever

§4.18  Med andra ord

CTs ska skriva en sak i adminchat/ctchat för att sedan beskriva/förklara den med ANDRA ORD. Självklart måste saken vara hyfsat enkel att lista ut, tex. Något man kan gräva med osv.

§4.19 Gissa talet
Commander skall skriva en valfri siffra mellan 1 och 100 i CT-chatt. De Ts som commander valt ska då skriva en siffra och den T som är närmast/har rätt får välja en eller flera Ts som ska dö.

 

Logga in


Spelservrar